Felvilágosító plakátsorozat

A felvilágosító plakátsorozat elsősorban – de nem kizárólag- gyerekeknek szól.
A színes grafikák részletes, aprólékos kidolgozása tudatos munka eredménye.
Egyrészt ezzel a kezdeményezéssel az a célom, hogy a gyermek a hosszabb- rövidebb várakozási idő alatt lekösse magát, s a plakátok tanulmányozása során feszültsége oldódjon, enyhüljön.
Másrészt a különféle intézményekben – így például óvodákban és iskolákban, rendelőintézeti és kórházi folyosókon, fogászatokon – kihelyezett plakátok talán prevenciós eszközként is szolgálnak. Igaz ez különösen abban az esetben, ha a gyermek és szülője több alkalommal, rendszeresen láthatja a felvilágosító sorozatot.

A fogorvosi rendelőt minden gyermek meghatározott okkal keresi fel (akár egyedül, akár szülővel együtt, esetleg csoportosan).

A plakátsorozat megpróbálja bemutatni a gyermekekre váró tipikus fogorvosi beavatkozásokat és annak eszközeit: a szűrővizsgálathoz szükséges szondát és tükröt, a fogeltávolításnál nélkülözhetetlen fogót, valamint a konzerváló fogkezelés, úgymint fogpreparálás és fogtömés eszközeit: „fúrót”, tömőműszert, polimerizációs lámpát, stb..

A sorozat 8 egymásra épülő plakátból áll. Az egyes plakátok meghatározott szimbólumrendszer útján tartalmi formai egységet képeznek.

fogaszati-prevencio-plakat-01234
5678

A szájüreg, mint „ég”, a nyál, mint „tenger” és a fogíny, mint „felvonulási terület” hármasának szín és alakváltozásai szinkronban vannak a fogazat állapotával, illetve ennek függvényében indokolt fogászati beavatkozásokkal.

A plakátokat kísérő szövegek, a rajzokat alátámasztva, közérthetően megfogalmazott tanácsok segítségével a fog és szájápolás fontosságára, azaz a fogazat épségének megőrzésére ösztönöznek. A „jóságos” fogkefe segíti a jobb megértést. Megfigyelhető a fogkefének a képi tartalomhoz kapcsolódó „hangulatváltozása”.

A nyolc részből álló, színes sorozat, B3-as méretű.

(330 x 480 mm álló 300 gr-os lakkozott műnyomó kartonon, a szortimentek tasakokba csomagolva, lehegesztve, kísérőszöveg mellékletekkel ellátva készülnének)

Mellékletek:

Megszólítás, illetve egy Plakátmagyarázó tájékoztató szöveg.